محصولات

جستجو پیشرفته
ماهی جش
ماهی جش
85,000 تومان
ماهی آزاد دزفولی کله گنده
ماهی آزاد دزفولی کله گنده
50,000 تومان
ماهی حلوا مقوا
ماهی حلوا مقوا
100,000 تومان
ماهی سرخو اصل
ماهی سرخو اصل
200,000 تومان
ماهی سکن درجه ۱
ماهی سکن درجه ۱
130,000 تومان
ماهی هامور خالدار صادراتی
ماهی هامور خالدار صادراتی
220,000 تومان
میش ماهی شکم خالی
میش ماهی شکم خالی
190,000 تومان
ماهی حمامه هندیجان
ماهی حمامه هندیجان
105,000 تومان
ماهی شانک
ماهی شانک
160,000 تومان
ماهی کفشک
ماهی کفشک
165,000 تومان
حلوا سیاه بندر دیر و میناب
حلوا سیاه بندر دیر و میناب
170,000 تومان
هامور درجه ۱
هامور درجه ۱
180,000 تومان
راشکو هندیجان
راشکو هندیجان
340,000 تومان
شیر خلیج بندر دیر
شیر خلیج بندر دیر
220,000 تومان
سالمون گوشت نارنجی ارسباران
سالمون گوشت نارنجی ارسباران
80,000 تومان
ماهی قزل آلا
ماهی قزل آلا
75,000 تومان