صیاد حاجی محمدی , ماهی سرای آرال در تهران

عرضه ماهی قزل آلا به سایز های مختلف به اداره ها ، شرکت ها ، رستوران ها و... صدف ،خرچنگ ،لاوستر ،اسکویید، اختاپوس، ماهی مرکب درسته و فیله

✅فروش آنلاین

✅عرضه ماهی قزل آلا به سایز های مختلف به اداره ها ، شرکت ها ، رستوران ها و...

✅صدف ،خرچنگ ،لاوستر ،اسکویید، اختاپوس، ماهی مرکب درسته وفیله شده موجود است