ماهی سرای آرال در تهران

عرضه ماهی قزل آلا به سایز های مختلف به اداره ها ، شرکت ها ، رستوران ها و... صدف ،خرچنگ ،لاوستر ،اسکویید، اختاپوس، ماهی مرکب درسته و فیله
تهران - انتهای خیابان ۱۷ شهریور جنوبی،میوه و تره بار بعثت، سالن ۲،حجره ۳۸

آخرین محصولات

ساعات کاری

شنبه
از 08:00 تا 19:30
از 16:00 تا 20:00
1 شنبه
از 08:00 تا 19:30
از 16:00 تا 20:00
2 شنبه
از 08:00 تا 19:30
از 16:00 تا 20:00
3 شنبه
از 08:00 تا 19:30
از 16:00 تا 20:00
4 شنبه
از 08:00 تا 19:30
از 16:00 تا 20:00
5 شنبه
از 08:00 تا 19:30
از 16:00 تا 20:00
جمعه
از 08:00 تا 13:30

بستن